Důležité informace, bezkontaktní platby

Bezkontaktní platby

V celém areálu se platí pouze přes náramek s čipem, na který vkládáte kredit hotovostí nebo kartou.
Náramek s čipem dostanete na ruku u vstupu po předložení vstupenky.

Jak zjistím zůstatek kreditu?

Po každé objednávce vám zůstatek ukáže prodejce. Zůstatek zjistíte také v mobilní aplikaci NFCtron, jednoduše pomocí načtení čipu nebo v online účtence naskenováním QR kódu z tištěného informačního papíru, který obdržíte, pokud jste si kredit poprvé dobili až na akci.

Zbyl mi z akce kredit, jak si ho můžu vrátit?

Vrácení zůstatku kreditu je zdarma a bez omezení na účty vedené v CZK i v EUR. Stačí si o něj pár kliky zažádat přes vaši online účtenku z místa akce, přes NFCtron Tickets nebo pomoci mobilní aplikace NFCtron. Peníze vracíme na bankovní účet do 14 dnů od konce akce. Peníze v hotovosti nevracíme.

Proč nemůžu platit kartou?

Kredit na čip je možné dobít platební kartou na dobíjecích místech. U prodejců je zajištění infrastruktury sítě pro platbu kartou příliš nákladné a na mobilní signál se nemůžeme spoléhat. Platba kartou přes terminál zahrnuje komunikaci přes internet s bankou, zejména v exponovaných místech by tak docházelo k výraznému zpomalení prodeje. Díky placení čipem můžeme zaručit, že žádný výpadek nenastane a vše bude fungovat i bez přístupu k mobilní síti.


Informace pro návštěvníky

 • Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se na místě nevyměňuje.
 • Jediná platná měna ve festivalovém areálu je CZK.
 • Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků ani za škody způsobené na jejich věcech.
 • Osobám mladším 15 let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.
 • Do areálu není dovoleno vnášet jakékoliv nápoje (ani ve vratných kelímcích), pet láhve, skleněné lahve, skleněné nádoby, plechovky, sedátka, židličky (včetně skládacích), různé podložky včetně polystyrenových či dřevěných „kostek“, zbraně, nože, nůžky, tyče na vlajky, deštníky a další předměty, které by mohly být pořadatelem označeny za nebezpečné. Pořadatel si vyhrazuje právo osobní bezpečnostní kontroly!
 • Pořadatel a umělci si vyhrazují právo filmového, video a televizního záznamu koncertu a atmosféry festivalu. Pro účely marketingu festivalu pořadatelé mohou pořídit záznamy návštěvníků během akce. Tím, že návštěvník zakoupí vstupenku nebo vstoupí na festival, uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu s GDPR. Návštěvník souhlasí s tím, že pořadatelé mohou používat záznamy s jeho obrazem pro marketingové účely, včetně zveřejňování na webových stránkách festivalu a v sociálních médiích. Pokud si návštěvník nepřeje, aby byl jeho obraz použit pro marketingové účely, může kdykoliv požádat pořadatele o jeho odstranění z těchto záznamů.
 • Vstupenka = páska na ruku, se kterou bude možný volný pohyb i mimo areál a bude sloužit jako vrácenka do areálu. V případě ztráty pásky již nebude vstup do areálu umožněn. V případě, že se v areálu festivalu nachází osoba bez pásky na ruce, bude dotyčná osoba z areálu vyvedena! Je nutné mít toto označení na ruce po celou dobu konání festivalu!
 • Návštěvníci musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby!
 • Přísný zákaz vstupu na pódium a do prostor v zákulisí.
 • Parkování je možno na vyhrazených místech a přilehlých komunikacích při respektování dopravního značení a předpisů. Auta, která budou stát na zákazech a v prostorech, které k tomu nejsou určeny, budou odtahovány odtahovou službou a jejich majitelé pokutováni.
 • K vykonávání hygienických potřeb využijte k tomuto účelu určených zařízení.
 • Házení kelímků s tekutým obsahem mezi návštěvníky nebo na pódium bude bráno jako hrubé porušení festivalových pravidel a člověk při takovém skutku chycený bude vykázán z festivalu bez možnosti návratu, stejně jako u dalších prohřešků proti festivalovému řádu.
 • Zákaz distribuce a umisťování v prostoru festivalu jakékoliv propagační a reklamní materiály bez písemného povolení pořadatele.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo udělovat pokyny účastníkům festivalu za účelem zachování bezpečného a hladkého průběhu festivalu, měnit v případě nutnosti s okamžitou platností uvedené podmínky, měnit program a jeho obsah vč. účinkujících v případě nenadálých událostí jako jsou povětrnostní podmínky, nehody, zdravotní stav účinkujících apod.
 • Pořadatel může nařídit evakuaci areálu v případě podezření na ohrožení zdraví účastníků nebo majetku pořadatele jako jsou například přírodní katastrofa, teroristický útok a to bez jakékoliv náhrady škody nebo ušlého zisku účastníka festivalu.
 • Svým vstupem na akci návštěvník prohlašuje, že splňuje podmínky aktuálních vládních hygienických a protiepidemických opatření. Sledujte prosím covid portál ministerstva vnitra.